هرگاه شاکی نتواند متهم را معین نماید یا دلایل اقامه دعوی کافی نباشد و یا شاکی از شکایت خود صرفنظر نموده ولی موضوع از جرائمغیر قابل گذشت باشد، دادگاه تحقیقات لازم را انجام میدهد. رکن مادی جرم انتقال مال غیر انتقال مال است.جرم انتقال مال غیر از زمره جرائم غیر قابل گذشت محسوب می شود و همچنین این جرم دارای جنبه عمومی می باشد، لذا با گذشت شاکی پس از شکایت پرونده مختومه نمی شود و شخص مجازات می گردد. قابل ذکر است که عموم دعاوی مربوط به املاک دعوای حقوقی بوده و جنبه کیفری بر این دعاوی حاکم نمی باشد. در حالت کلی باید گفت که همه افراد میتوانند بدون محدودیت خاصی به وکیل کیفری تهران مراجعه کرد، فرقی ندارد افراد در چه سن و سالی باشند یا چه جنسیتی داشته باشند، عموم افرادی که درگیر موضوعات کیفری می شوند به راحتی می توانند از خدمات حقوقی کیفری استفاده کنند که توسط وکلای متخصص ارائه می شود.

او بهتر از هر شخصی از شرایط پرونده آگاهی دارد و موکل خود را راهنمایی می کند. در رابطه با انتخاب نوع مشاوره حقوقی کیفری، بهتر است مسئله را به وکیل کیفری تهران ارجاع دهید. این احتمال وجود دارد که بسیاری از افراد دستمزد وکیل کیفری را زیاد بدانند و با خود فکر کنند که بهتر است از خدمات حقوقی چنین وکیلی استفاده نکنند و خود به تنهایی به سراغ رسیدگی پرونده کیفری بروند اما حقیقت آن است که بدون کمک گرفتن از وکیل دادگستری احتمال موفقیت در پرونده های کیفری بسیار کم است. وکیل کیفری خوب، وکیلی است که به تمام قوانین و مقررات کیفری و جرایم کیفری تسلط دارد. جورج جی بوستامانته گزارشگر ویژه مهاجران در گزارش خود موارد متعددی از جمله نقض حقوق مهاجران در عربستان را بر شمرد و در 19 اوت 2010 در گزارش خود بیان کرد که اطلاعات دریافتی نشان می­دهد یک الگوی بهره کشی/ استثمار گسترده از کارگران مهاجر در عربستان سعودی حاکم است. وقتی که در مورد مشاوره حقوقی با وکیل کیفری تهران صحبت می کنیم، بسیاری از افراد کنجکاو می شوند که بدانند اصلا از طریق چه راه هایی می توان با وکیل کیفری تهران مشاوره کرد؟

چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیینخواهد کرد. طبق ماده 53 قانون حمایت خانواده ، چنانچه شخصی با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت نفقه ی افراد واجب النفقه خودداری نماید ، افراد واجب النفقه می توانند با راهنمایی یک وکیل خانواده ، دادخواست مطالبه نفقه را مطرح نمایند و در صورت شکایت کیفری آنان ، وی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم خواهد شد . در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلب مقدور نباشد وقت رسیدگی با ذکرنوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعی) در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار یا محلی برای یک نوبت درج میشود. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس میشود. چنانچه عرض حال ناقص یا شفاهی باشد مراتب در صورتجلسه تنظیمی توسط دفتر دادگاه منعکس و به امضا یا اثر انگشت شاکیمیرسد. چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فردباشد به آن جرم نیز رسیدگی مینماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف وجلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع میدهد.

بنابراین برای اینکه زن بتواند از همسر خود جدا شود باید دلائل قانع کننده ای به دادگاه ارائه دهد و عسرو حرج خود را ثابت نماید. به موجب ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض اینکه عقد نکاح منعقد شد و زوجین در دفتر ازدواج عقد نامه را امضا نمودند زن مالک مهر تعیین شده در عقد میشود و بلافاصله میتواند آن را مطالبه کند. در صورتی که خواسته شاکی عین معینی نبوده و یا عین معین بوده لکن توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی ازسایر اموال و دارایی متهم توقیف میکند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طب مقررات آیین دادرسی مدنی عمل مینماید.قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته میشود. این موسسه دارای گروهی از وکلای مجرب در کلیه زمینه ها و دعاوی حقوقی است و میتواند به شما در حل مسائل حقوقی در کمترین زمان ممکن کمک کند.

کمیسیون ماده 100 شهرداری :

https://vakilparvandi.ir/کمیسیون-ماده-100-و-صلاحیتهای-آن-و-مواردی-ک/